Jąkanie się u dzieci w wieku przedszkolnym

Niepłynność w mowie pojawia się u ok 5 % dzieci w wieku przedszkolnym. Do najbardziej charakterystycznych objawów niepłynności zaliczamy:

  • powtórzenia głosek, sylab wyrazów
  • przeciągnięcia głosek
  • bloki
  • embolofazje, zbędne wstawki
  • objawy napięcia w trakcie mówienia

Pierwsze symptomy występują najczęściej u dzieci pomiędzy 2,5 a 3 rokiem życia. Jest to czas intensywnego rozwoju mowy.

Kiedy warto skonsultować się ze specjalista? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Na pewno ważny jest czas występowania objawów, oraz poziom niepokoju rodziców.

Pierwsze spotkanie terapeutyczne, które prowadzę z rodzicami poświęcone są diagnozie i konsultacjom. Po nich dobieram formę wsparcia terapeutycznego najbardziej adekwatnego do potrzeb dziecka.

Na początku zachęcam rodziców do współpracy w oparciu o strategie pośrednie, które przede wszystkim są nakierowane na wspierania komunikacji z dzieckiem w domu lub w przedszkolu. W dalszej kolejności odwołuje się do strategii pośrednich nakierowane na poprawę płynności i radzenie sobie z niepłynnościami. Praca z dzieckiem jest bardzo ważna, nie mniej ważna jest praca z rodzicami.

Czas trwania spotkań terapeutycznych obejmuje zazwyczaj rok. Biorą w nich udział rodzice z dziećmi.

Co miesiąc prowadzę spotkania weekendowe spotkania w cyklu sobota – niedziela – więcej informacji zamieszczam w aktualnościach.

Komentarz