Szkolenia z terapii jąkania

Diagnoza i terapia u dzieci z niepłynnością w mowie

Termin i miejsce:  01.02.2020, Lublin.

Tematyka szkolenia dotyczy zagadnienia niepłynności w mowie i jąkania u dzieci. Uczestnicy nabędą umiejętności stawiania diagnozy, oraz prowadzenia terapii u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Szkolenie jest skierowane do logopedów, psychologów, oraz pedagogów pracujących lub planujących podjąć pracę z osobami z zaburzeniami płynności w mowie.

Szkolenie poprowadzi psycholog, neurologopeda i  balbutolog Grzegorz Chmielewski.

Miejsce: Fundacja “Powiemy To”, ul. Narutowicza 74 a w Lublinie


Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem z wieku szkolnym

Termin i miejsce:  01.02.2020, Lublin.

Tematyka szkolenia dotyczy zagadnienia niepłynności w mowie i jąkania u dzieci. Uczestnicy nabędą umiejętności stawiania diagnozy, oraz prowadzenia terapii u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Szkolenie jest skierowane do logopedów, psychologów, oraz pedagogów pracujących lub planujących podjąć pracę z osobami z zaburzeniami płynności w mowie.

Szkolenie poprowadzi psycholog, neurologopeda i  balbutolog Grzegorz Chmielewski.

Miejsce: Fundacja “Powiemy To”, ul. Narutowicza 74 a w Lublinie


Diagnoza i terapia u osób dorosłych z jąkaniem


Termin i miejsce:  02.12.2019, Lublin.

Tematyka szkolenia dotyczy zagadnienia prowadzenia diagnozy i terapii u dorosłych osób jąkających się. Uczestnicy nabędą umiejętności stawiania diagnozy w oparciu o model podziału objawów na pierwotne i wtórne, oraz doboru strategii terapii.

Szkolenie jest skierowane do logopedów, psychologów, oraz pedagogów pracujących lub planujących podjąć pracę z osobami z zaburzeniami płynności w mowie.

Szkolenie poprowadzi psycholog, neurologopeda i  balbutolog Grzegorz Chmielewski.

Miejsce: Fundacja “Powiemy To”, ul. Narutowicza 74 a w Lublinie

Zrealizowane szkolenia:

  • 01.12.2019. Diagnoza i terapia u osób dorosłych z jąkaniem. Miejsce: Fundacja  „Powiemy To”
  • 30.11.2019. Diagnoza i terapia u dzieci z jąkanie. Miejsce: Fundacja  „Powiemy To”
  • 22.06.2019. Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem. Miejsce: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Dobre Miejsce” w Skarżysku Kamiennej
  • 16.02.2019. Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem, Miejsce: Ośrodek Terapii Jąkania w Lublinie
  • 07.04.2018. Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem, Miejsce: Ośrodek Terapii Jąkania w Lublinie
  • 08.04.2017 – Szkolenie – praktyczna terapia Jąkania. Miejsce: Ośrodek Terapii Jąkania w Lublinie
  • 21.01.2017. Szkolenie – praktyczna terapia Jąkania. Miejsce: Ośrodek Terapii Jąkania w Lublinie
  • 09.04.2016 – Szkolenie.  “Diagnoza, poradnictwo i terapia jąkania”. Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie.
Komentarz