Wprowadzenie do terapii


Terapia którą prowadzę jest skierowana do dzieci, młodzieży, rodzin i osób dorosłych. Zapewniam całościową pomoc logopedyczną i  psychologiczną.

Uważam, że każda osoba, która zgłasza się ze swoim problemem potrzebuje indywidualnego traktowania i odpowiedniego doboru metod pracy.

Metody terapii dobieram do osoby:

  • u dzieci najmłodszych od 3 do 7 roku życia rekomendujemy podejście: Terapia interakcyjna rodzic-dziecko Palin PCI, oraz program Mini – KIDS.
  • u dzieci starszych, u nastolatków i osób dorosłych proponujemy integracyjne podejście łączące elementy terapii logopedyczynej i psychologicznej, oraz technik kształtowania płynności mówienia i modyfikacji jąkania.

Pierwsze spotkanie poświęcone jest wieloczynnikowej diagnozie, na drugim spotkaniu omawiam proponowany program terapii. Terapia obejmuje od 2 do 6 miesięcy. Jej czas zależy od rodzaju i natężenia objawów jąkania.

Poniżej opisuje wybrane metody pracy z uwzględnieniem objawów:

  • niepłynności w mowie u małego dziecka – psychoprofilaktyka, terapia logopedyczna z elementami terapii psychologicznej, rekomendowane programy – Palin PCI, Mini KIDS.
  • jąkanie z objawami pierwotnymi – terapia logopedyczna z elementami terapii psychologicznej,
  • jąkanie z objawami wtórnymi – terapia psychologiczna z elementami terapii logopedycznej.

W dalszej części omawiamy stosowane przez nas metody pracy:

 

Komentarz