Terapia jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym

Terapia jest skierowana do dzieci od 2 do 6 roku życiu, u których wystąpiły objawy niepłynności w mowie. Do najczęstszych objawów zaburzeń płynności w mowie zaliczam:

  • powtórzenia głosek, sylab wyrazów
  • przeciągnięcia głosek
  • bloki
  • embolofazje, zbędne wstawki
  • objawy napięcia w trakcie mówienia

W pierwszym spotkaniu uczestniczą rodzice z dzieckiem.  Przeprowadzam na nim badania przesiewowe: wywiad z rodzicami, oraz badanie logopedyczne i obserwacje z udziałem dziecka.

W drugim spotkaniu biorą udział sami rodzice: omawiam z nim wyniki badań z pierwszego spotkania, oraz wykonuje pełny wywiad na temat dziecka.

W pracy terapeutycznej opieram się na założeniach programu Terapia Interakcyjna Rodzin Dziecko – Palin PCI, oraz Mini – Mini Kids.

Terapia zazwyczaj obejmuje jeden rok. Rodzice aktywnie uczestniczą w spotkaniach razem z dzieckiem.

Komentarz