O mnie

Grzegorz Chmielewski – z wykształcenia jestem psychologiem, logopedą-neurologopedą, balbutologiem i pedagogiem-oligofrenopedagogiem. Specjalizuje się w terapii osób z zaburzeniami mowy i komunikacji. W pracy wyróżnia mnie to, że łącze podejście psychologiczne i logopedyczne. Obok szerokiego wykształcenia mam 10 letnie doświadczenie zawodowe  w pracy w  placówkach oświatowych, placówkach pomocy społecznej i w organizacjach pozarządowych.

Moja praca jest poparta kompleksowym wykształceniem i profesjonalnym przygotowaniem zdobywanym w trakcie wielu studiów i szkoleń u polskich i zagranicznych specjalistów. Od wielu lat aktywnie biorę udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach logopedycznych, na których popularyzuje tematykę niepłynności w mowie.

Na codzień pracuje w Szkole Podstawowej w Lublinie jako logopeda. Jestem założycielem Fundacji “Powiemy To” i Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej “Powiemy To”.  Od wielu lat współpracuje aktywnie z organizacjami pozarządowymi z woj. lubelskiego w realizacji projektów na rzecz osób z zaburzeniami mowy i komunikacji.

Zapraszam na stronę:

www.powiemyto.pl/grzegorz-chmielewski