Nasz zespół


Grzegorz ChmielewskiGrzegorz Chmielewski – z wykształcenia jestem psychologiem, logopedą-neurologopedą, balbutologiem i pedagogiem-oligofrenopedagogiem. Od 10 lat specjalizuje się w terapii osób z zaburzeniami płynności w mowie. W pracy wyróżnia mnie to, że łącze podejście psychologiczne i logopedyczne. Obok szerokiego wykształcenia mam 10 letnie doświadczenie zawodowe  w pracy w  placówkach oświatowych, placówkach pomocy społecznej i w organizacjach pozarządowych.

Od stycznia 2016 roku pełnię funkcję Prezesa Zarządu w Fundacji „Powiemy To”. W styczniu 2019 roku objąłem stanowisko dyrektora w  Niepublicznej Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznej „Powiemy To”.

Moja praca jest poparta kompleksowym wykształceniem i profesjonalnym przygotowaniem: ukończyłem jednolite studia magisterskie z  psychologi, studia magisterskie z pedagogiki, studia podyplomowe z logopedii,  studia podyplomowe z neurologopedii z balbutologią, studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,  studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i ostatnio studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą. Mam za sobą wiele kursów, szkoleń, warsztatów: min.  u Petera Schneidera (Niemcy), u Jane Harley (Anglia), u prof. Katarzyny Węsierskiej,  u Lucyny Jankowskiej – Szafarskiej i dr Jagody Tuchowskiej, u  dr Kurta Eggersa (Belgia, Finlandia). W 2019 roku poszerzam swoje kwalifikacje z diagnozy dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Motto – “Jąkanie to największa przygoda mojego życia”. B. Adamczyk

Mój życiorys znajduje się na podstronie – /grzegorzchmielewski


Urszula Antończuk – Grab –  absolwentka filologii polskiej UMCS ze specjalnością logopedyczną. Swoją wiedzę poszerzałam, na wielu szkoleniach i konferencjach logopedycznych. Specjalizuję się w terapii dzieci, młodzieży, dorosłych z niepłynnościami w mowie, oraz także dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz wadami wymowy.

Od kilkunastu lat współpracuję z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się “Ostoja” współprowadząc spotkania grupy samopomocy oraz grupy terapeutycznej.  Na początku 2016 roku brałam udział w powołaniu Fundacji “Powiemy To”, przy której koordynuje grupę wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem, oraz współprowadzę grupę wsparcia dla rodziców dzieci z niepłynnościami w mowie. Mam również wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, oraz wadami wymowy (dyslalia) prowadząc terapię w lubelskich żłobkach i przedszkolach.

W swojej pracy cenię kontakt z pacjentem, aby terapia przebiegała w miłej i serdeczniej atmosferze.

Specjalizacja – zaburzenia płynności w mowie, korygowanie wad wymowy (dyslalia, opóźniony rozwój mowy).

Mój życiorys znajduje się na podstronie – /urszulaantonczuk-grab