O mnie

Grzegorz Chmielewski – z wykształcenia jestem psychologiem, logopedą-neurologopedą, balbutologiem i pedagogiem-oligofrenopedagogiem. Od 10 lat specjalizuje się w terapii osób z zaburzeniami płynności w mowie. W pracy wyróżnia mnie to, że łącze podejście psychologiczne i logopedyczne. Obok szerokiego wykształcenia mam 10 letnie doświadczenie zawodowe  w pracy w  placówkach oświatowych, placówkach pomocy społecznej i w organizacjach pozarządowych.

Jestem założycielem  Fundacji „Powiemy To” i  Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Powiemy To”.

Moja praca jest poparta kompleksowym wykształceniem i profesjonalnym przygotowaniem. Szczegółowy opis studiów i szkoleń które ukończyłem zamieszczam na stronie  www.powiemyto.pl/grzegorz-chmielewski