Nasz zespół


Grzegorz Chmielewski

Grzegorz Chmielewski – z wykształcenia jestem psychologiem, logopedą-neurologopedą, balbutologiem i pedagogiem-oligofrenopedagogiem. Od 10 lat specjalizuje się w terapii osób z zaburzeniami płynności w mowie. W pracy wyróżnia mnie to, że łącze podejście psychologiczne i logopedyczne. Obok szerokiego wykształcenia mam doświadczenie zawodowe  w placówkach oświatowych, placówkach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych.

Jestem logopedą w Szkole Podstawowej nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie, gdzie prowadzę profilaktykę i terapię logopedyczną z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.

W styczniu 2016 roku w Lublinie powołałem Fundację „Powiemy To”, w której angażuje się w działania na rzecz osób z zaburzeniami płynności w mowie: min. poprzez realizowanie projektów kierowanych do rodzin, oraz prowadzenie diagnozy i terapii z dziećmi  i dorosłymi.  W styczniu 2019 objąłem funkcję dyrektora Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Powiemy To”.

Zaliczam się do grona specjalistów, którzy doświadczyli w swoim życiu trudności związanym z niepłynnością w mowie. Mam poczucie, że dzięki temu łatwiej jest mi zrozumieć osoby, które zgłaszają się do mnie po pomoc. Moja praca jest poparta kompleksowym wykształceniem i profesjonalnym przygotowaniem: ukończyłem jednolite studia magisterskie z  psychologi, studia magisterskie z pedagogiki, studia podyplomowe z logopedii,  studia podyplomowe z neurologopedii z balbutologią, studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Mam za sobą wiele kursów, szkoleń, warsztatów: min.  u Petera Schneidera (Niemcy), u Jane Harley (Anglia), u prof. Katarzyny Węsierskiej,  u Lucyny Jankowskiej – Szafarskiej i dr Jagody Tuchowskiej i  dr Kurta Eggersa (Belgia, Finlandia).

Wcześniej miałem okazję współpracować min. z Domem Pomocy Społecznej w Świdniku i w Matycznie, z Poradnią Psychologiczną Pedagogiczną nr 4 w Lublinie, z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Mełgwi, ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym w Świdniku, ze Szkołą Podstawową nr 20 w Lublinie i Stowarzyszeniem Dzielnica Dziesiąta, z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się Ostoja, oraz ze  Stowarzyszeniem Synergia.

Motto – “Jąkanie to największa przygoda mojego życia”. B. Adamczyk

Mój życiorys znajduje się na podstronie – /grzegorzchmielewski


Urszula Antończuk – Grab –  absolwentka filologii polskiej UMCS ze specjalnością logopedyczną. Swoją wiedzę poszerzałam, na wielu szkoleniach i konferencjach logopedycznych. Specjalizuję się w terapii dzieci, młodzieży, dorosłych z niepłynnościami w mowie, oraz także dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz wadami wymowy.

Od kilkunastu lat współpracuję z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się “Ostoja” współprowadząc spotkania grupy samopomocy oraz grupy terapeutycznej.  Na początku 2016 roku brałam udział w powołaniu Fundacji “Powiemy To”, przy której koordynuje grupę wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem, oraz współprowadzę grupę wsparcia dla rodziców dzieci z niepłynnościami w mowie. Mam również wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, oraz wadami wymowy (dyslalia) prowadząc terapię w lubelskich żłobkach i przedszkolach.

W swojej pracy cenię kontakt z pacjentem, aby terapia przebiegała w miłej i serdeczniej atmosferze.

Specjalizacja – zaburzenia płynności w mowie, korygowanie wad wymowy (dyslalia, opóźniony rozwój mowy).

Mój życiorys znajduje się na podstronie – /urszulaantonczuk-grab