Jąkanie się u dziecka w wieku szkolnym

Jąkanie się dotyka ok 1% dzieci w wieku szkolnym. Jest to czas kiedy uczeń jest świadomy swoich objawów. Pierwsze etapy edukacji wczesnoszkolnej mają szczególne znaczenie dla funkcjonowania dziecka w szkole. Dlatego tak ważna jest specjalistyczna pomoc skierowana do ucznia z jąkaniem już na samym początku jego nauki.

Celem diagnozy jest poznanie potrzeb ucznia i stworzenie mu najlepszych warunków do rozwoju w domu, w szkole, w środowisku rówieśniczym.

Terapia obejmuje około roku. Po spotkaniach indywidualnych dzieci i rodzice mają okazję udziału w spotkaniach grupowych (realizowanych również w cyklu weekendowym)

Komentarz