Terapia jąkania u dziecka w wieku szkolnym

Terapia jąkania jest skierowana do dzieci w wieku 7 – 12 lat. Pierwsze spotkania są poświęcone diagnozie. Uczestniczą w nich rodzica dziecka. Diagnozę prowadzę o w oparciu o model czterech czynników wchodzących w skład jąkania: cz. biologicznych, cz. psychologicznych,  cz. lingwistycznych i cz. społecznych. Na ich podstawie opracowuje program terapii dostosowany do dziecka.

W pracy terapeutycznej  bardzo ważnym elementem są postawy i emocje, które towarzyszą mowie dzieci.

Dla poprawy efektywności terapii wskazana jest współpraca ze szkołą dziecka.

Terapia obejmuje około roku. Po spotkaniach indywidualnych dzieci mają okazję wziąść udział w spotkaniach grupowych.

Poprawa płynności w mowie w moim odczuciu nie jest najważniejszym elementem terapii, a tylko jednym z wielu. Na pierwszym miejscu stawiam optymalne funkcjonowanie dziecka w szkole i  w grupie rówieśniczej.

Komentarz