Szkolenia z terapii jąkania

Oferta szkolenia skierowana jest do osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności ze stawiania diagnozy oraz prowadzenia terapii z osobami z objawem jąkania. Do udziału w szczególności zachęcam: psychologów, logopedów, pedagogów i studentów.

Szkolenia, która organizuje w swoim gabinecie przy ul. Bursaki 15 wyróżniają się kameralną atmosferą. Organizuje je w grupach nie większych niż 4 osoby. Trwają zazwyczaj 6  godzin. Jeśli zgłasza się mniej osób, nie przekładam szkolenia, tylko realizuje je zgodnie z harmonogramem. Na stronie na bieżąco zamieszczam najbliższe terminy. Zachęcam do śledzenia strony.

Na życzenie organizuje szkolenie dla firm, instytucji państwowych. W tym przypadku program, czas, cennik, ilość uczestników jest ustalana indywidualnie, po kontakcie ze mną. Jestem elastyczny i staram się zaproponować jak najkorzystniejszą ofertę.


Praktyczna terapia jąkania


Szkolenie jest skierowane do osób zainteresowanych podjęciem pracy terapeutycznej z osobami jąkającymi się. Poprowadzi je psycholog i logopeda Grzegorz Chmielewski.

Po szkoleniu uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności z diagnozowania i prowadzenia terapii u dzieci, młodzieży i osób dorosłych z objawem jąkania.

Proponowana tematyka szkolenia

 • stawianie diagnozy, w oparciu o podział objawów jąkania na pierwotne i wtórne
 • dobór metod terapeutycznych dla osób z dominującymi objawami pierwotnymi i dla osób z dominującymi objawami wtórnymi

Informacje praktyczne o szkoleniu

Organizator szkolenia: Studio Terapii Jąkania w Lublinie – Psychologopedica.pl, działające przy firmie – Grzegorz Chmielewski gabinet psychologa i logopedy.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

Koszt: 150 złotych

Uczestnicy szkolenia otrzymają imienne zaświadczenia potwierdzające udział w nim.

Miejsce i termin szkolenia

 • Do uzgodnienia z uczestnikami
 • Lublin,  ul. Bursaki 15

Program

 • 10,00-11,00. Wprowadzenie w rozumienie jąkania w ujęciu logopedycznym i psychologicznym. Zapoznanie z czteroczynnikową koncepcją jąkania, oraz z koncepcją podziału jąkania na objawy pierwotne i wtórne.
 • 11,00-12,00. Charakterystyka objawów jąkania: u dzieci, młodzieży i dorosłych. Stawianie diagnozy, metody zbierania informacji.
 • 12,00-13,00. Dobór metody terapii u osób z dominującymi objawami pierwotnymi, oraz u osób z dominującymi objawami wtórnymi.Wskazania do stosowania terapii logopedycznej, oraz psychologicznej.
 • 13,00-14,00. Terapia logopedyczna. Omówienie podejścia kształtowania płynności mówienia: technika miękkiego startu oraz miękkiej realizacji głosek, rytmizacja mówienia, mówienie z ruchem ręki dominującej, metoda echo, mowa chóralna.
 • 14,00-15,00. Terapia psychologiczna. Omówienie metod psychologicznych: psychoprofilaktyka jąkania, pomoc psychologiczna dla osób jąkających się, relaksacja, wizualicacja, desyntyzacja, drama, psychoterapia.
 • 15,00-16,00. Podsumowanie szkolenia. Dyskusja, omawianie wybranych przypadków. Uczestnicy na koniec szkolenia otrzymają materiały do pracy z osobami jąkającymi się.

Prowadzący szkolenie

Grzegorz Chmielewski – psycholog, logopeda, pedagog. Obecnie w trakcie w szkoleń z zakresu psychoterapii indywidualnej u osób dorosłych, oraz systemowej terapii rodzin skierowanej do dzieci i młodzieży. Jąkanie zna od strony praktycznej, sam był osobą jąkającą się. Od 2007 roku zaangażowany w działalność w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Osób Jąkających się Ostoja w Lublinie. Założyciel Studia Terapii Jąkania – Psychologopedica.pl w Lublinie. Uczestnik konferencji. autor artykułów z tematyki zaburzeń mowy. Na co dzień pracuje na stanowisku psychologa w Domu Pomocy Społecznej. Jego zainteresowania zawodowe związane są ze stosowaniem psychoterapii w leczeniu jąkania. Więcej informacji w wizytówce na www.terapiajakania.eu

Kwalifikacja

 • Aby zakwalifikować się na szkolenie należy przesłać kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy poprzez e-mail na adres poczta@psychologopedica.pl.
 • Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie wystawiona faktura pro – forma do opłacenia w  ciągu 14 dni, jednak nie później niż dzień przed szkoleniem.
 • Rezygnacja ze szkolenia i zwrot kosztów tylko po powiadomieniu organizatora najpóźniej dzień przed szkoleniem

Do pobrania

 

Komentarz