Szkolenia z terapii jąkania

Oferta szkolenia skierowana jest do osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności ze stawiania diagnozy oraz prowadzenia terapii z osobami z objawem jąkania: psychologów i logopedów, oraz studentów logopedii i psychologii.

Szkolenia, która organizujem wyróżniają się kameralną atmosferą, grupa obejmie od 4 do 6 osób, po 6 godzin.


Najbliższe szkolenia – praktyczna terapia jąkania – 08.04.2017.


 Szkolenie-terapia-jąkania – zgłoszenie


Na życzenie prowadzimy szkolenia dla firm, instytucji państwowych. W tym przypadku program, czas, cennik, ilość uczestników jest ustalana indywidualnie.


Zaufali nam:

W dniu 09.04.2016 r przeprowadziliśmy szkolenie "Diagnoza, poradnictwo i terapia jąkania" w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli na Kartłowicza 4 w ramach sieci współpracy i samokształcenia logopedów.

Prowadzenie zajęć z przedmiotu zaburzenia płynności w mowie dla słuchaczy podyplomowych studów z logopedii.


Szkolenie jest skierowane do osób zainteresowanych podjęciem pracy terapeutycznej z osobami jąkającymi się. Poprowadzi je psycholog i logopeda Grzegorz Chmielewski.

Po szkoleniu uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności z diagnozowania i prowadzenia terapii u dzieci, młodzieży i osób dorosłych z objawem jąkania.

Proponowana tematyka szkolenia

 • stawianie diagnozy, w oparciu o podział objawów jąkania na pierwotne i wtórne.
 • dobór metod terapeutycznych dla osób z dominującymi objawami pierwotnymi i dla osób z dominującymi objawami wtórnymi.

Informacje praktyczne o szkoleniu

Organizator szkolenia: firma Grzegorz Chmielewski gabinet psychologa i logopedy.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

Koszt: 150 złotych

Uczestnicy szkolenia otrzymają imienne zaświadczenia potwierdzające udział w nim.

Miejsce

 • Lublin, ul. Bursaki 15 (Ośrodek Terapii Jąkania w Lublinie)

Program

 • 10,00-11,00. Wprowadzenie w rozumienie jąkania w ujęciu logopedycznym i psychologicznym. Zapoznanie z czteroczynnikową koncepcją jąkania, oraz z koncepcją podziału jąkania na objawy pierwotne i wtórne.
 • 11,00-12,00. Charakterystyka objawów jąkania: u dzieci, młodzieży i dorosłych. Stawianie diagnozy w oparciu o model czteroczynnikowy, omówienie metod zbierania informacji.
 • 12,00-13,00. Dobór metody terapii u osób z dominującymi objawami pierwotnymi, oraz u osób z dominującymi objawami wtórnymi.Wskazania do stosowania terapii logopedycznej, oraz psychologicznej.
 • 13,00-14,00. Terapia logopedyczna. Omówienie podejścia kształtowania płynności mówienia: technika miękkiego startu oraz miękkiej realizacji głosek, rytmizacja mówienia, mówienie z ruchem ręki dominującej, metoda echo, modyfikacja jąkania.
 • 14,00-15,00. Terapia psychologiczna. Omówienie metod psychologicznych: psychoprofilaktyka jąkania, pomoc psychologiczna dla osób jąkających się, psychoterapia – podejście behawiioralno poznawcze, drama, oraz systemowa terapia rodzin.
 • 15,00-15.45. Omówienie wybranych podejść terapeutycznych: Mini-Kids, Palin PCI.
 • 15,45-16,00. Podsumowanie szkolenia. Dyskusja. Uczestnicy na koniec szkolenia otrzymają materiały do pracy z osobami jąkającymi się.

Prowadzący szkolenie:

 • Grzegorz Chmielewski – psycholog, logopeda, pedagog.

Kwalifikacja

 • Aby zakwalifikować się na szkolenie należy przesłać kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy poprzez e-mail na adres poczta@psychologopedica.pl.
 • Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie wystawiona faktura pro – forma do opłacenia w ciągu 21 dni.
 • Rezygnacja ze szkolenia i zwrot kosztów tylko po powiadomieniu organizatora najpóźniej 14 dni przed szkoleniem

Do pobrania


Komentarz